Paavali ja hänen kirjeensä 1 & 2

Paavali ja hänen kirjeensä 1 & 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Paavali ja hänen kirjeensä” on 5 opintopisteen kurssikokonaisuus, jolla syvennytään Uuden testamentin Paavalin kirjeisiin ja niiden taustoihin. Paavalin kirjeet ovat perusta seurakunnan ymmärrykselle Kristuksen persoonasta ja Hänen työnsä merkityksestä sekä seurakunnan roolista Jumalan suunnitelmassa.

Kurssilla käsitellään Paavalin kirjeitä niiden kirjoittamisjärjestyksessä ja erityinen paino annetaan Paavalin tutkimuksen nykytilalle ja -tuloksille. Kurssilla annettava opetus perustuu ymmärrykseen Raamatusta Jumalan inspiroimana ja virheettömänä sanana sekä näkee ilmaisen armon ja dispensationalismin näkökulmat hedelmällisinä monissa haastavissa tulkintakysymyksissä. Kurssiin kuuluu kaksi intensiiviviikonloppua sekä luku- ja kirjoitustehtäviä.

SISÄLTÖ

 1. Paavalin kirjeet opetetaan niiden kirjoitusjärjestyksessä. Tämä lähestymistapa ei tarkastele Paavalin ajattelua systemaattisena teologiana vaan ottaa huomioon eri seurakuntien yksilölliset tilanteet ja Paavalin ajattelun kehittymisen.
 2. Paavalin elämän ja ajattelun taustat
 3. Keskustelua viimeaikaisesta Paavali-tutkimuksesta (sosio-retorinen tutkimus, “Uusi näkökulma Paavaliin” -koulukunta) vertailukohtana perinteiseen Paavali-tutkimukseen.
 4. Katsaus jkokaiseen Paavalin kirjeeseen.

OPPIMISTAVOITTEET

 1. Opiskelija tuntee Paavalin elämän päätapahtumat suhteessa hänen kirjeisiinsä.
 2. Opiskelija tuntee Paavalin kirjeiden kirjoitusjärjestyksen ja joitain näkökulmia hänen ajattelunsa kehittymiseen.
 3. Opiskelija tuntee Paavalin kirjeiden sisältöjen pääkohdat ja avainajatuksia jokaisesta kirjeestä.

OPETTAJAT

Tero Fredriksson
M.Div (Grace School of Theology, TX), M.Th. (Northwestern Univ. South Africa), BBS (MBC&S), Armon seurakunnan pastori, Vaasa

Mikael Toll
B.Th and B. Miss (MBC&S), M.A in Ministry, M.A in Counseling, M.Div and D.Min (Luther Rice Seminary), Tukholman Nådens Mission -seurakunnan pastori

Jarmo Salonen
M.Div (Grace School of Theology, TX), OTK (Helsingin Yliopisto), MQ (Teknillinen Korkeakoulu)

Arto Nousiainen
MuM (Sibelius-Akatemia), BBS (MBC&S), Helsingin Raamattu Puhuu -seurakunnan apulaispastori

Ester Petrenko
Latvian Bible Center, Riika, Latvia

Ekku Reini
M.A. n Biblical Studies (Grace School of Theology); Jyväskylän Raamattu Puhuu -seurakunnan johtava pastori

Tuntisuunnitelma

”Paavali ja hänen kirjeensä 1 — 2020”
(
Temaattisia katsauksia, Galatalaiskirje, Tessalonikalaiskirjeet, Korinttilaiskirjeet, Roomalaiskirje)

 1. Paavali henkilönä Apostolien tekojen ja hänen kirjeidensä perusteella (Tero Fredriksson)
 2. Paavalin kirjeiden ajoitus ja rakenne (Tero Fredriksson)
 3. Galatalaiskirje (Mikael Toll)
 4. Tessalonikalaiskirjeet (Arto Nousiainen)
 5. Korinttilaiskirjeet (Tero Fredriksson)
 6. Korinttilaiskirjeet ja niiden suhde joihinkin polttaviin kysymyksiin kuten homoseksuaalisuuteen (Tero Fredriksson)
 7. Roomalaiskirje 1 (Mikael Toll)
 8. Roomalaiskirje 2 (Mikael Toll)

”Paavali ja hänen kirjeensä 2 — 2020”
(Temaattisia katsauksia, Kolossalaiskirje, Filemonin kirje, Vankilakirjeet, Paimenkirjeet)

 1. Vanha ja uusi perspektiivi Paavalin kirjeisiin 1 (Tero Fredriksson)
 2. Vanha ja uusi perspektiivi Paavalin kirjeisiin 2 (Tero Fredriksson)
 3. Filippiläiskirje (Jarmo Salonen)
 4. Kolossalaiskirje (Tero Fredriksson)
 5. Efesolaiskirje 1 (Ester Petrenko)
 6. Efesolaiskirje 2 (Ester Petrenko)
 7. Filemonin kirje (Risto Kyrö)
 8. 1. Timoteuksen kirje (Arto Nousiainen)
 9. Tiituksen kirje (Ekku Reini)
 10. 2. Timoteuksen kirje (Arto Nousiainen)

KURSSIN SUORITTAMINEN

Kurssin suorittamiseen tarvitaan tuntiäänitteiden kuuntelu ja ennakko- ja jälkitehtävien tekeminen. Jälkimmäiset sisältävät sekä lukemista että kirjoittamista. Lisää tietoa ennakko- ja jälkitehtävistä saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Kirjoita osoitteeseen raamattukoulu@raamattupuhuu.onmicrosoft.com saadaksesi lisätietoa.