Scandinavian School of the Bible – Spring 2020

Pohjoismaisen raamattukoulun kevätlukukausi 2020 alkaa 14.1. ja päättyy 26.5.

Ilmoittaudu tästä linkistä Pohjoismaisen Raamattukoulun kursseille keväällä 2020

Tiistaisin

YDIN – Kurssi Jeesuksen seuraajille (osa 2/4) – Uudet opiskelijat tervetulleita!


Kaksivuotinen opinto-ohjelma niille, jotka haluavat seurata Jeesusta (yht. 12 op. ECTS).
Opetettava kokonaisuus sisältää ydinasioita laajemmista raamattukoulukursseista ja luo perustan syventäville opinnoille.
Kurssiin kuuluu viikoittaiset oppitunnit, lukutehtäviä, henkilökohtaista aiheisiin syventymistä sekä opinto-ohjausta ja palvelemista.
Yhteensä kurssi vaatii noin 6 h sitoutumista viikoittain.

Jeesus sanoi: ”Seuraa minua!”

Jeesuksen seuraajille suunnatulla kurssilla pureudutaan kysymyksiin ”mitä, miten ja miksi?”
Voit saada vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa tänään?
– Mikä on Hänen sanomansa ydin?
– Miten voin ymmärtää ja tulkita Raamattua loogisesti ja kokonaisvaltaisesti?
– Miksi Jumala haluaa käyttää seurakuntaa suunnitelmansa toteuttamiseen?
– Mihin perustuvat seurakuntakulttuurien ja oppien eroavaisuudet?
– Miten voin vahvistua uskossani ja löytää oman paikkani Jumalan suunnitelmassa?
– Miten suhtaudun kristittynä tämän ajan ajatusmalleihin ja elämäntapaan?

YDIN – Kurssi Jeesuksen seuraajille kevätkaudella 2020:

Kurssi kokoontuu yhteen viikoittain tiistai-iltaisin alkaen 14.1.2020.
Tunteja ei pidetä 19.2. eikä 10.3.
Kevään 2020 opetuksen moduulit ovat “Seurakunta ja palveleminen” ja “Raamatuntuntemus 2”
Kevään 2020 opetuksen laajuus 3 op (ECTS), joka on luettavissa osaksi valinnaisia opintoja myöhemmissä raamattukouluopinnoissa.
Ohjaajina toimivat mm. Risto Kyrö, Arto Nousiainen ja muut opettajat.
Paikka: Pukinmäenaukio 4 B, 00720 Helsinki, Raamattukoulutila
Jokaiselle opiskelijalle on tarjolla säännöllistä opintojen ja hengellisen kasvun ohjausta.

Näe tästä linkistä kurssin kokonaissuunnitelma: YDIN – Kokonaissuunnitelma

Paavali ja hänen kirjeensä 1 & 2

”Paavali ja hänen kirjeensä” on 5 opintopisteen kurssikokonaisuus, jolla syvennytään Uuden testamentin Paavalin kirjeisiin ja niiden taustoihin. Paavalin kirjeet ovat perusta seurakunnan ymmärrykselle Kristuksen persoonasta ja Hänen työnsä merkityksestä sekä seurakunnan roolista Jumalan suunnitelmassa.

Kurssilla käsitellään Paavalin kirjeitä niiden kirjoittamisjärjestyksessä ja erityinen paino annetaan Paavalin tutkimuksen nykytilalle ja -tuloksille. Kurssilla annettava opetus perustuu ymmärrykseen Raamatusta Jumalan inspiroimana ja virheettömänä sanana sekä näkee ilmaisen armon ja dispensationalismin näkökulmat hedelmällisinä monissa haastavissa tulkintakysymyksissä. Kurssiin kuuluu kaksi intensiiviviikonloppua sekä luku- ja kirjoitustehtäviä.

SISÄLTÖ

 1. Paavalin kirjeet opetetaan niiden kirjoitusjärjestyksessä. Tämä lähestymistapa ei tarkastele Paavalin ajattelua systemaattisena teologiana vaan ottaa huomioon eri seurakuntien yksilölliset tilanteet ja Paavalin ajattelun kehittymisen.
 2. Paavalin elämän ja ajattelun taustat
 3. Keskustelua viimeaikaisesta Paavali-tutkimuksesta (sosio-retorinen tutkimus, “Uusi näkökulma Paavaliin” -koulukunta) vertailukohtana perinteiseen Paavali-tutkimukseen.
 4. Katsaus jkokaiseen Paavalin kirjeeseen.

OPPIMISTAVOITTEET

 1. Opiskelija tuntee Paavalin elämän päätapahtumat suhteessa hänen kirjeisiinsä.
 2. Opiskelija tuntee Paavalin kirjeiden kirjoitusjärjestyksen ja joitain näkökulmia hänen ajattelunsa kehittymiseen.
 3. Opiskelija tuntee Paavalin kirjeiden sisältöjen pääkohdat ja avainajatuksia jokaisesta kirjeestä.

OPETTAJAT

Tero Fredriksson
M.Div (Grace School of Theology, TX), M.Th. (Northwestern Univ. South Africa), BBS (MBC&S), Armon seurakunnan pastori, Vaasa

Mikael Toll
B.Th and B. Miss (MBC&S), M.A in Ministry, M.A in Counseling, M.Div and D.Min (Luther Rice Seminary), Tukholman Nådens Mission -seurakunnan pastori

Jarmo Salonen
M.Div (Grace School of Theology, TX), OTK (Helsingin Yliopisto), MQ (Teknillinen Korkeakoulu)

Arto Nousiainen
MuM (Sibelius-Akatemia), BBS (MBC&S), Helsingin Raamattu Puhuu -seurakunnan apulaispastori

Ester Petrenko
Latvian Bible Center, Riika, Latvia

Ekku Reini
M.A. n Biblical Studies (Grace School of Theology); Jyväskylän Raamattu Puhuu -seurakunnan johtava pastori

KURSSIN AIKATAULU

”Paavali ja hänen kirjeensä 1 — 2020”
(
Temaattisia katsauksia, Galatalaiskirje, Tessalonikalaiskirjeet, Korinttilaiskirjeet, Roomalaiskirje)

 • Ennakkotehtävien tekeminen 6.1.–14.2.
 • Intensiiviviikonloppu: Lauantai 15.2. klo 10–18; Sunnuntai 16.2. klo 14–17 (yht. 9 opetustuntia)
 • Jälkitehtävien tekeminen 16.2.–13.3.

Tuntiaikataulu:

Lauantai 15.2.
10-10:50 – Paavali henkilönä Apostolien tekojen ja hänen kirjeidensä perusteella (Tero Fredriksson)
11-11:50 – Paavalin kirjeiden ajoitus ja rakenne (Tero Fredriksson)
13-13:50 – Galatalaiskirje (Mikael Toll)
14-14:50 – Tessalonikalaiskirjeet (Arto Nousiainen)
16-16:50 – Korinttilaiskirjeet (Tero Fredriksson)
17-17:50 – Korinttilaiskirjeet ja niiden suhde joihinkin polttaviin kysymyksiin kuten homoseksuaalisuuteen (Tero Fredriksson)

Sunnuntai 16.2.
14-15:30 – Roomalaiskirje (Mikael Toll)
16-17:00 – Roomalaiskirje (Mikael Toll)

”Paavali ja hänen kirjeensä 2 — 2020”
(Temaattisia katsauksia, Kolossalaiskirje, Filemonin kirje, Vankilakirjeet, Paimenkirjeet)

 • Ennakkotehtävien tekeminen 4.5.–1.6..
 • Tuntiajankohdat: tiistai 2.5. 18–20; torstai 4.5. 18–20; perjantai 5.5. 18–20; lauantai 6.5. 10–15; (yht. 10 opetustuntia)
 • Jälkitehtävien tekeminen 6.5.–1.7.

Tuntiaikataulu:

Tiistai 2.6.
18-18:50 – Vanha ja uusi perspektiivi Paavalin kirjeisiin 1 (Tero Fredriksson)
19-19:50 – Vanha ja uusi perspektiivi Paavalin kirjeisiin 2 (Tero Fredriksson)

Torstai 4.6.
18-18:50 – Filippiläiskirje (Jarmo Salonen)
19-19:50 – Kolossalaiskirje (Tero Fredriksson)

Perjantai 5.6.
18-18:50 – Efesolaiskirje 1 (Ester Petrenko)
19-19:50 – Efesolaiskirje 2 (Ester Petrenko)

Lauantai 6.6.
10-10:50 – Filemonin kirje (Risto Kyrö)
11-11:50 – 1. Timoteuksen kirje (Arto Nousiainen)
13-13:50 – Tiituksen kirje (Ekku Reini)
14-14:50 – 2. Timoteuksen kirje (Arto Nousiainen)

KURSSIN SUORITTAMINEN

Intensiiviviikonloput

Kurssin suorittamiseen tarvitaan osallistuminen kahteen yhdeksän opetustunnin viikonloppuun Helsingissä Pohjoismaisen raamattukoulun tiloissa tai niiden seuraamisen ja läpikäymisen etäopiskelijana.

Ennakko- ja jälkitehtävät

Lisäksi kurssin suorittamiseen opiskelijan tulee ajallaan tehdä myöhemmin ilmoitettavat ennakko- ja jälkitehtävät, jotka sisältävät sekä lukemista että kirjoittamista. Lisää tietoa ennakko- ja jälkitehtävistä saa ilmoittautumisen yhteydessä.

ETÄOPISKELUMAHDOLLISUUS

Kurssi on mahdollista suorittaa joko osaksi tai täysin etäopiskeluna. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta etäopiskeluna saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssin opettajina toimivat mm. Tero Fredriksson, Mikael Toll, Jarmo Salonen ja Arto Nousiainen 

Ilmoittautuminen kurssille alkaa 10.1. ja siinä vaiheessa julkaistaan myös tiedot tuntiaikataulusta ja ennakkotehtävistä. Linkki ilmoittautumiseen tulee näkyviin tälle sivulle.

“Paavali ja hänen kirjeensa 1” Ennakkotehtävät